TRINN 4

Hundetrener og atferdsrådgiver
med spesialfelt atferd og problemløsning

Hvem passer det for?

  • Deg som ønsker å drive et eget selvstendig foretak/hundeskole
  • Deg som ønsker å jobbe som selvstendig atferdsrådgiver og hundetrener
  • Deg som vil fordype deg i atferd og problemløsning

innhold og læringsutbytte

Hovedtema: Adferd og problemløsning høyere nivå

Praktisk trening i å holde atferdsrådgivning/konsultasjoner og privattimer.

Obligatorisk teori på nett.
Veiledning på nett.

Omfang og varighet:

6 måneder

• 1 intensiv praktiske samlinger à 5 dager full dag onsdag – søndag
• innlevering av rapporter fra atferdskonsultasjoner mellom samlingene
• obligatorisk nettundervisning mellom samlingene
• oppfølging og veileding ved behov (på nett)
• lese obligatorisk litteratur

Denne modulen har en stor grad av selvstendig arbeid.

pris for trinn 4 innlandet hundesenter

Neste oppstart: 7. januar 2023

En 5 dagers praktisk samling:
onsdag 26. april t.o.m. søndag 30. april 2023

NB! Trinn 4 samkjøres med den internasjonale gruppen og undervisningen er på engelsk. På den praktiske samlingen er vi norske lærere så selv om undervisningen er på engelsk kan du også bruke norsk i kommunikasjonen både på samlingene og i veiledning, hjemmearbeid og innleveringsoppgavene!

Sted: Innlandet Hundesenters lokaler på Tomt Gård: Tomtveien 12. 2015 Leirsund (5 min. med bil fra Lillestrøm) 

Undervisningsform:
• Praktisk trening på skolen
• Teori og veiledning på nett mellom samlingene
• Modulen inneholder stor grad av selvstendig arbeid

På dette trinnet går elevene sammen med den internasjonale avdelingen og undervisningen er derfor på engelsk. Fellesundervisningene på praktiske samlinger holdes på engelsk, men med norske lærere.

Forkunnskaper: godt bestått trinn 3 

Vurderingsform:
• Praksis på skolens samling
• Rapporter fra atferdskonsultasjoner
• Eksamen

Lærere og forelesere:
Lisbeth Borg de Waard
Dr. Amber Batson
Turid Rugaas
Jonas Christensen
Anne Lill Kvam
Evt. gjesteforelesere

viktig informasjon

Før du melder deg på gjør vi oppmerksom på at du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med:
reglementet vedrørende betalingsvilkår, avmeldingsvilkår og skolens regler.