Generell informasjon og
etiske retningslinjer

  • Alle former for fysisk straff, spruteflaske, strupehalsbånd, gå pent i bånd sele, bjeffehalsbånd og andre former for “dressurbånd” er ikke tillatt på våre kurs og treninger. Vi følger Dyrevelferdsloven og Mattilsynets anbefalinger. På våre kurs og aktiviteter bruker vi sele på hundene.
  • Aldersgrense for hundefører som går alene på våre kurs er 16 år. Er du under 18 år, må du ha samtykke av foresatte ved påmelding og betaling. Med hundefører, menes her den som er ansvarlig for hunden på kurset.
  • Alle hunder som deltar på kurs må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefalinger, og fri for lus og andre smittsomme utøyer. Ved mistanke om sykdom kontakt kursansvarlig og veterinær før du kommer på kurs.
  • Du er selv ansvarlig for å ha forsikring på din hund. Innlandet Hundesenter er ikke ansvarlig for skader som oppstår på kurs, og andre aktiviteter tilrettelagt av Innlandet Hundesenter. Dette gjelder også de aktivitetene som er gratis. Vi ber deltakerne ta hensyn og følge nødvendige instruksjoner under kursdeltakelsen.
  • Innlandet Hundesenter tar ikke ansvar for hvilke treningsmetoder den enkelte deltaker velger å bruke og resultatet av disse. Innlandet Hundesenter bruker og anbefaler kun positive innlæringsmetoder uten noen form for avstraffelse, redsel, smerte og ubehag ref. Lov om dyrevelferd.

Løpetid

Som hovedregel tas det hensyn til hannhunder dersom en tispe får løpetid. Vår erfaring er at løpetid normalt ikke skaper store utfordringer. Viser det seg at en hannhund får store utfordringer grunnet løpetid hos tispe med løpetid, er det tispeeier som får tilbud om å ta igjen tapt kurskveld(er) på neste kurs. Er du i tvil ta kontakt med kursleder dersom du har spørsmål.

servicerklæring

Innlandet Hundesenter bestreber å tilby så god undervisning og personlig oppfølging som mulig. Derfor hører vi gjerne fra deg om du som kursdeltaker eller bruker av andre tjenester som privattimer og atferdskonsultasjoner skulle ha noe å utsette på oppfølging og/eller kursinnhold.

Det er viktig for oss og har stor verdi å få konstruktive tilbakemeldinger så snart som mulig dersom noe skulle oppstå, slik ar vi får muligheten til å rette opp eventuelle misforståelser og/eller misnøye. Serviceerklæringen gjelder alle ansatte og innleide instruktører og konsulenter tilknyttet Innlandet Hundesenter. Vi pålegger oss selv taushetsplikt ovenfor alle våre deltakere og kunder.