her finner du våre

INSTRUKTØRER

Bli kjent med teamet vårt!

Vi ønsker å tilby våre to- og firbeinte kursdeltakere en personlige oppfølging, gode, praktiske instruksjoner, samt effektive innlæringsmetoder basert på positiv hundetrening og ny forskning.

Alle våre instruktører er med på 2 instruktørsamlinger i året, der vi oppdaterer oss gjennom interne teoretiske og praktiske kurs. I tillegg evaluerer vi arbeidet vårt gjennom kollegaveiledning og jevnlige møter.

Lisbeth er innehaver og daglig leder hos Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS. Utdannet hundetrener ved Hagan Hundeskole v/Turid Rugaas. Landsrepresentativ for PDTE (Pet Dog Trainers of Europe). Utgitt boken: «Instruksjonshåndboken for hundetrenere». Spesialfelt atferd og problemløsning og har siden 2003 huset og rehabilitert omplasseringshunder med atferdsutfordringer.

Lisbeth er ansvarlig for hundetrenerutdannelsen i Norge og holder egen utdannelse om atferd og problemløsning (IDTS Lisbeth Borg de Waard) i utlandet. Hun holder praktiske og teoretiske kurs ved begge avdelingene i tillegg til eksterne kurs for andre hundeklubber og skoler. Lisbeth holder også atferdskonsultasjoner ved begge våre avdelinger. Tidligere høgskolelektor og lektor på videregående skole, voksenopplæring og ungdomsskole.

kontakt@innlandethundesenter.no | 990 42 803 / 611 64 256

Lisbeth Borg de Waard

Innehaver og daglig leder

Stina er vår kunde- og kursansvarlig på Skedsmo. Hun har også ansvaret for oppdateringer på Sosiale Medier (SoMe). Stina er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter. I tillegg har hun fordypning i emnet aggresjon hos hund ved Dr. Amber Batson. Hun har deltatt på flere kurs, seminarer og foredrag for å lære mer om atferd og hundetrening, og har gått mange praktiske kurs med egne hunder.

Stina er kursholder på Hundepasserskolen i Bergen og holder kurs, sosiale turer, fellestreninger, temaforedrag og andre aktiviteter på Skedsmo. Stina er også foredragsholder og lærer på hundetrenerutdannelsen i Norge og i Estland. Hun er innehaver av Oslo Hundetrener www.oslohundetrener.no der hun tilbyr atferdskonsultasjoner og privattimer, og tilbyr hundepassertjenester.

Kontakt: skedsmo@innlandethundesenter.no | 481 35 629

Stina Fure

Kunde- og kurs og SoMe ansvarlig og instruktør avd. Skedsmo

Kjersti er utdannet hundetrener hos Hagan Hundeskole ved Turid Rugaas. En 15 måneder lang utdannelse med hovedvekt på hundens språk, atferd og læringsmetoder. Kjersti er også utdannet fagoversetter i engelsk, og har arbeidet med oversetting, språkbearbeiding og forlagsarbeid i mange år. Til daglig er Kjersti lærer ved Storhamar vgs.

Kjersti Lundemo

Kjersti er utdannet hundetrener hos Hagan Hundeskole ved Turid Rugaas.

Jonas er utdannet og arbeidet med ledelse i forsvaret, brannmann og nå ambulansemedarbeider og kursholder innen pedagogikk og kvalitetssikring for offentlig og privat næring. Jonas underviser også i førstehjelp – både på hund og mennesker. Jonas har to egne hunder han trener regelmessig i ulike hundesporter og har erfaring med tjenestehunder i forsvaret. Jonas er også lærer på hundetrenertutdannelsen i Tallinn, Estland og ansvarlig for kvalitetssikrings- og rapporteringssystemer hos Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS.

Han har gått ulike kurs om hund, atferd og hundetrening og modul 1 og 2 av Hundetrenerutdannelsen hos Innlandet Hundesenter.

Jonas Christiensen

Emneansvarlig på Hundetrenerutdannelsen i pedagogikk, didaktikk, veiledningsmetodikk og kvalitetssikringssystemer. Holder kurs innen førstehjelp for Innlandet Hundesenter.

Christina er utdannet vernepleier. Hun er oppvokst med hund og fra barnsalder har hun trent ulike hundesporter som agility og lydighet. Christina har erfaring med trening og problemløsning både på store og små raser. Hun har en 1,5 års utdannelse til hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter, i tillegg til kurs om ulike innlæringsmetoder og kursøvelser for instruktører.

Christina har spesialisert seg i gå pent i bånd og passeringtreningskurs og har mye erfaring med problemløsning og atferdsutfordringer hos hund.
Kontakt: christina@innlandethundesenter.no | 452 60 538
Christina Pettersen

Instruktør og hundetrener, avd. Skedsmo

Instruktører 

Sølvi Kjellberg, Dokka

                                                                                                                         Jolanta Bedla, Skedsmo og Eidsvoll

         Janne Magnesen, Skedsmo

 

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no