her finner du våre

INSTRUKTØRER

Bli kjent med teamet vårt!

Vi ønsker å tilby våre to- og firbeinte kursdeltakere en personlige oppfølging, gode, praktiske instruksjoner, samt effektive innlæringsmetoder basert på positiv hundetrening og ny forskning.

Alle våre instruktører er med på 2 instruktørsamlinger i året, der vi oppdaterer oss gjennom interne teoretiske og praktiske kurs. I tillegg evaluerer vi arbeidet vårt gjennom kollegaveiledning og jevnlige møter.

Vi hører gjerne fra deg som kursdeltaker, både ris og ros, som kan være nyttig for vårt kontinuerlige arbeid for å være
gode instruktører.

Lisbeth er innehaver og daglig leder hos Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS. Utdannet hundetrener ved Hagan Hundeskole v/Turid Rugaas. Landsrepresentativ for PDTE (Pet Dog Trainers of Europe). Utgitt boken: «Instruksjonshåndboken for hundetrenere». Spesialfelt atferd og problemløsning og har siden 2003 huset og rehabilitert omplasseringshunder med atferdsutfordringer.

Lisbeth er ansvarlig for hundetrenerutdannelsen i Norge og holder egen utdannelse om atferd og problemløsning (IDTS Lisbeth Borg de Waard) i utlandet. Hun holder praktiske og teoretiske kurs ved begge avdelingene i tillegg til eksterne kurs for andre hundeklubber og skoler. Lisbeth holder også atferdskonsultasjoner ved begge våre avdelinger. Tidligere høgskolelektor og lektor på videregående skole, voksenopplæring og ungdomsskole.

kontakt@innlandethundesenter.no | 990 42 803 / 611 64 256 Lisbeth Borg de Waard

Innehaver og daglig leder

Stina er vår kunde- og kursansvarlig på Skedsmo. Hun har også ansvaret for oppdateringer på Sosiale Medier (SoMe). Stina er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter. I tillegg har hun fordypning i emnet aggresjon hos hund ved Dr. Amber Batson. Hun har deltatt på flere kurs, seminarer og foredrag for å lære mer om atferd og hundetrening, og har gått mange praktiske kurs med egne hunder.

Stina er kursholder på Hundepasserskolen i Bergen og holder kurs, sosiale turer, fellestreninger, temaforedrag og andre aktiviteter på Skedsmo. Stina er også foredragsholder og lærer på hundetrenerutdannelsen i Norge og i Estland. Hun er innehaver av Oslo Hundetrener www.oslohundetrener.no der hun tilbyr atferdskonsultasjoner og privattimer, og tilbyr hundepassertjenester.

Kontakt: skedsmo@innlandethundesenter.no | 481 35 629 Stina Fure

Kunde- og kurs og SoMe ansvarlig og instruktør avd. Skedsmo

Linn-Elise kan du ofte finne på ulike flyplasser rundt om i Norge når hun pendler fra sitt hjemsted i Vadsø til Skedsmo, Tromsø og Bodø og andre steder der hun holder kurs og aktiviteter for Innlandet Hundesenter. Linn-Elise holder kurs, privattimer og konsultasjoner i Vadsø og omegn, i tillegg til å være veterinærassistent (tilkallingsvakt) i Vadsø.

Linn-Elise er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter og kurset innen etologi, treningslære, helse, hund og lovverk og innføring i hundesport hos Trondheim hundeskole ved Trondheim Hundeskole. Hun har 3 moduler på kurs i hundemassasje hos Nordisk Hundemassasjeskole, fordypningskurs i aggresjon hos hund og klikkerinstruktørutdannelse observatør, i tillegg til grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial og spesialpedagogikk.

Kontakt: linn@innlandethundesenter.no | 958 23 889 Linn-Elise Zahl

Instruktør og hundetrener. Kursansvarlig Hundepasserskolen i Nord-Norge, og lærer på Hundetrenerutdannelsen

Karine er elevkontakt og jobber i administrasjonen hos Innlandet Hundesenter hundetrenerutdannelse og er styremedlem i Utdanningssenter for hundetrenere AS. Til daglig er Karina seniorrådgiver ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

Karina er naturligvis også hundeeier og har godkjent Røde Kors besøkshund. Karina Danielsen Tallmann

Administrativ koordinator og elevkontakt ved hundetrenerutdannelsen

Kjersti er utdannet hundetrener hos Hagan Hundeskole ved Turid Rugaas. En 15 måneder lang utdannelse med hovedvekt på hundens språk, atferd og læringsmetoder. Kjersti er også utdannet fagoversetter i engelsk, og har arbeidet med oversetting, språkbearbeiding og forlagsarbeid i mange år. Til daglig er Kjersti lærer ved Storhamar vgs. Kjersti Lundemo

Kjersti er utdannet hundetrener hos Hagan Hundeskole ved Turid Rugaas.

Carina holder kurs på alle våre avdelinger og tilbyr konsultasjoner og privattimer på Rudshøgda. Hun er utdannet allmennlærer med spesialpedagogikk og har erfaring med praktisk trening av hund i ca. 25 år (og var vinner av Norges morsomste hund i 2006!).  Hun er oppvokst med hund og hundeoppdrett og er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter, godkjent instruktør for besøkshundkurs hos Norges Røde Kors og godkjent rallylydighetsinstruktør i NRL. Carina har konkurrert i agility klasse 3 og konkurrerer nå i rallylydighet klasse 3. Initiativtaker til et internasjonalt prosjekt om trening og mestring for blinde og svaksynte hunder.

Carina har også egen hjemmeside der hun publiserer artikler og blogger fra kurs og aktiviteter: http://www.carinajosefine.no

Kontakt: Carina@innlandethundesenter.no | 466 24 989 Carina Josefine Thorbjørnsdatter Iversen

Emneansvarlig på hundetrenerutdannelse, Instruktør og kursholder

Line er utdannet barnevernspedagog og har i tillegg gjennomført første avdeling spesialpedagogikk, studentveiledning i praksis og kunnskapsledelse. Siden 2003 har hun jobbet i friomsorgen. Line er vokst opp med hund og fikk sin egen hund, en engelsk cocker spaniel, i 1997. I dag driver hun eget oppdrett og deltar på ulike typer hundeaktiviteter og kurs. Hun har en 1,5 årig lang utdannelse som hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter, i tillegg til å ha gått flere kurs og seminarer om hund og atferd. Line har fordypning i emnet aggresjon hos hund ved Dr. Amber Batson.

Line er opptatt av opptatt av gode relasjoner preget av positivt samspill, trygghet, tillit og forståelse slik at hund og menneske kan få et lykkelig og positivt liv sammen.

Kontakt: line@innlandethundesenter.no | 930 84 503 Line Skogly

Instruktør og hundetrener, avd. Rudshøgda

Jonas er utdannet og arbeidet med ledelse i forsvaret, brannmann og nå ambulansemedarbeider og kursholder innen pedagogikk og kvalitetssikring for offentlig og privat næring. Jonas underviser også i førstehjelp – både på hund og mennesker. Jonas har to egne hunder han trener regelmessig i ulike hundesporter og har erfaring med tjenestehunder i forsvaret. Jonas er også lærer på hundetrenertutdannelsen i Tallinn, Estland og ansvarlig for kvalitetssikrings- og rapporteringssystemer hos Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS.

Han har gått ulike kurs om hund, atferd og hundetrening og modul 1 og 2 av Hundetrenerutdannelsen hos Innlandet Hundesenter. Jonas Christiensen

Emneansvarlig på Hundetrenerutdannelsen i pedagogikk, didaktikk, veiledningsmetodikk og kvalitetssikringssystemer. Holder kurs innen førstehjelp for Innlandet Hundesenter.

Christina er utdannet vernepleier. Hun er oppvokst med hund og fra barnsalder har hun trent ulike hundesporter som agility og lydighet. Christina har erfaring med trening og problemløsning både på store og små raser. Hun har en 1,5 års utdannelse til hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter, i tillegg til kurs om ulike innlæringsmetoder og kursøvelser for instruktører.

Christina har spesialisert seg i gå pent i bånd og passeringtreningskurs og har mye erfaring med problemløsning og atferdsutfordringer hos hund.
Kontakt: christina@innlandethundesenter.no | 452 60 538
Christina Pettersen

Instruktør og hundetrener, avd. Skedsmo

Instruktører under opplæring våren 2018

Eva Wisløff – elev hundetrenerutdannelsen Rudshøgda
Sølvi Kjellberg – elev hundetrenerutdannelsen Rudshøgda
Mona Lie – elev hundetrenerutdannelsen Rudshøgda
Jolanta Bedla – elev hundetrenerutdannelsen Skedsmo
Maiken Wien Myhrer – elev hundetrenerutdannelsen Skedsmo
Janne Magnesen – elev hundetrenerutdannelsen Skedsmo

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no