bli kjent med oss

Lisbeth Borg de Waard
Innehaver og skoleansvarlig

Lisbeth er innehaver og daglig leder hos Innlandet Hundesenter og Nordic Education Centre for Dog Trainers AS. Utdannet hundetrener ved Hagan Hundeskole v/Turid Rugaas. Utgitt boken: «Instruksjonshåndboken for hundetrenere». Spesialfelt atferd og problemløsning og har siden 2003 huset og rehabilitert omplasseringshunder med atferdsutfordringer.

Lisbeth er ansvarlig for hundetrenerutdannelsen i Norge og utlandet. Hun holder praktiske og teoretiske kurs i tillegg til eksterne kurs. Lisbeth holder også atferdskonsultasjoner. Tidligere høgskolelektor og lektor på videregående skole, voksenopplæring og ungdomsskole.

kontakt@innlandethundesenter.no
+47 990 42 803 

Anne Lill Kvam
Lærer trinn norsk og internasjonal hundetrenerskole

Internasjonalt anerkjent hundetrener og noseworkspesialist. Forfatter av boken «Nesearbeid for hund» og har jobbet fulltid med hund de siste 30 årene. Anne Lill har holdt kurs, forelesninger og hundetrenerskoler verden rundt og er en etterspurt kurs- og foredragsholder.

Julia Robertson
Lærer trinn 3 og 4

Julia grunnla organisasjonen Galen Myotherapy i 2002, og var en av de første i Storbritannia til å behandle muskulær kompensasjon hos hunder.
Hun har behandlet over 8000 hunder og trent hundrevis av elever i Galen Myotherapy massasje teknikker. Julia er en ansett ekspert og pionèr på sitt område både i Storbritannia og i verden.
Julia har publisert tre bøker og produsert en US Maxwell Award winner DVD «Tongue to Tail.»

Turid Rugaas
Lærer trinn 1, 3 og 4

Turid er kjent over hele verden for sin bok «På talefot med hunden» der hun beskriver hundens dempende signaler. Hun har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med hunder i over 50 år hvor hun har reist verden rundt og utdannet hundetrenere og holdt kurs og foredrag.

Jonas Christiensen
Emneansvarlig på Hundetrenerutdannelsen i pedagogikk, didaktikk, veiledningsmetodikk og kvalitetssikringssystemer. Holder kurs innen førstehjelp for Innlandet Hundesenter.

Jonas er utdannet og arbeidet med ledelse i forsvaret, i brannvesnet og amulanse og innen pedagogikk og kvalitetssikring for offentlig og privat næring. Jonas er også ansatt på NTNU og han underviser også i førstehjelp – både på hund og mennesker.
Jonas har to egne hunder han trener regelmessig i ulike hundesporter og har erfaring med tjenestehunder i forsvaret. Jonas er lærer på hundetrenertutdannelsen i Norge og internasjonalt og ansvarlig for kvalitetssikrings- og rapporteringssystemer hos oss.

 Sølvi Kjellberg
Lærer trinn 1 og 2

Sølvi er vår representant i Innlandet og hun er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning hos Innlandet Hundesenter. En 1,5 års  utdannelse med hovedvekt på hundens språk, atferd og læringsmetoder.
Sølvi er sosionom og jobber i grunnskolen ved siden av å holde privattimer, atferdsrådgivning og aktiviteter i Innlandet. Du møter Sølvi på spørretimene på trinn 1.

solvi@innlandethundesenter.no
+47 918 16 897

Amber Batson
Lærer trinn 4

Internasjonalt anerkjent veterinær og foredragsholder. Hun er utdannet ved Royal Veterinary College og har spesialisert seg i atferd på hund og holder fordypningskurs i blant annet aggresjon, problematferd og om valp og unghunders trening og behov.