TRINN 3

Hundeinstruktør med spesialfelt atferd

Hvem passer det for?

 • For deg som vil lære praktisk trening og instruksjon av andres hunder og deres tobeinte eiere
 • For deg som ønsker å holde kurs og andre praktiske aktiviteter
 • For deg som vil jobbe med hund fulltid eller deltid
  •  

  innhold og læringsutbytte

  • God forståelse for hunders dempende og avstandsøkende signaler og praktisk observasjon av disse
  • Forståelse for hvordan du med eget kroppsspråk og fysisk endring av miljøet kan gjøre hunden tryggere
  • God forståelse for hvordan du legger til rette for trening for ulike ukjente hunder på bakgrunn av hundens individuelle behov
  • God forståelse for, og praktisk kunnskap om hvordan du trener valper, unghunder, passering og gå pent i bånd, sosiale turer, beriket miljø og mental aktivisering med ukjente hunder
  • God forståelse for innlæringsprinsippene gradvis tilnærming/desenstivisering, ignorering og positiv hundetrening
  • Grunnleggende forståelse for trening av vanlige hverdagsutfordringer som: alene hjemme trening, valpebiting, hopping, overaktive unghunder, stressreduserende aktiviteter
  • Grunnleggende forståelse for fryktaggresjon
  • Øvelse i praktisk instruksjon og veiledning av hundeeiere
  • Øvelse i å snakke foran kursdeltakere.

  Omfang og varighet:

  6 måneder

  3 nettsamlinger (hel dag lørdag og søndag)
  2 praktiske samlinger à 3 fulle dager (fredag – søndag)
  1 nettsamling med presentasjon av avsluttende oppgave.

  Neste oppstart:
  14. august 2021

  Dato for samlinger:
  Nettsamlinger:
  14. – 15. august
  18. – 19. september
  16. – 17. oktober
  20. – 21. november

  Oppmøtesamlinger Skedsmo:
  27., 28. og 29. august
  1., 2. og 3. oktober

  DATO FOR SAMLINGER, TRINN 3 som starter 14. august 2021:

  Lørdag 14. – 15. august NETTSAMLING

  Fredag 27. august, lørdag 28. august og søndag 29. august OPPMØTE SKEDSMO

  Lørdag 18. september og søndag 19. september NETTSAMLING

  Fredag 1. oktober, lørdag 2. oktober og søndag 3. oktober OPPMØTE SKEDSMO

  Lørdag 16. oktober og søndag 17. oktober NETTSAMLING

  Gjennomføring avsluttende oppgave fremføres på nettsamling:
  Lørdag 20. november og søndag 21. november

   

  Undervisningsform:
  –  gruppearbeid
  – praktisk trening på skolen
  – teori på nett mellom samlingene
  – praktisk trening mellom samlingene

  Forkunnskaper: Fullført trinn 1 og 2

  På trinn 3 trener du med andres/ukjente hunder.

  Vurderingsform:
  – praktiske øvelsesoppgaver
  – avsluttende praktisk oppgave (holde kurs på egenhånd)

  Lærere:
  Jonas Christensen
  Lisbeth Borg de Waard
  Turid Rugaas
  Julia Robertson (Galen Myotherapy)

  viktig informasjon

  Før du melder deg på gjør vi oppmerksom på at du som deltaker plikter å gjøre deg kjent med:
  – reglementet vedrørende betalingsvilkår, avmeldingsvilkår og skolens regler.