Partene 

Selger er Utdanningssenter for hundetrenere AS.
Kontaktadresse: Tomtveien 12, 2015 Leirsund.
E-post: kontakt@innlandethundesenter.no.
Telefonnummer: 99042803.
Organisasjonsnummer: NO 917 716 374 MVA

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Påmeldingsvilkår for deltakelse på kurs gjennom Innlandet hundesenter.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs og tjenester fra Utdanningssenter for hundetrenere AS nettsider.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år, må du få en foresatt til å bestille og betale kurset for deg.

 

Priser og betaling

Undervisning er unntatt merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før du trykker betal i kassen.

 

Forbehold om nok påmeldte

Vi tar forbehold om at det blir nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Skulle ditt kurs bli avlyst vil kursavgiften bli refundert i sin helhet innen kort tid.

 

Bindende påmelding

Påmelding til kurs gjennom Utdanningssenter for hundetrenere AS er bindende. Ved avbestilling innen 30 dager før kursstart trekkes en administrasjonsavgift på 20 prosent av kursavgiften, minimum 200,- kroner. Trekkes påmeldingen senest 14 dager før kursstart belastes du 30 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart belastes du 50 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn 3 døgn før kursstart belastes du 100 prosent av kursavgiften. For kurs som allerede er påbegynt, er det ingen refusjon av kursavgiften.

 

Force majeur

Er Utdanningssenter for hundetrenere AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofer eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Innlandet hundesenter fritatt for alt ansvar.

 

Angrerett

Ved kjøp av dette produktet får du umiddelbar tilgang til tjenesten. Det er ingen angrerett ved kjøp av nettkurset. Innholdet i kurset kan lastes ned eller strømmes direkte fra internett og er dermed unntatt fra angreretten ref. LOV-2014-06-20-27 kap. 6 §22. Mer om dette finner du her i Lovdata.

 

Copyright

Alt innhold på innlandethundesenter.no er Utdanningssenter for hundetrenere AS sin eiendom, bortsett fra stoff som er linket til fra andre sider eller sitert fra andre. Dette skal være merket. Det kan ikke kopieres fra Innlandet hundesenter uten tillatelse. Unntak gis for korte sitater, hvor kilde oppgis.

 

Forbehold

Utdanningssenter for hundetrenere AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tekst og pris uten varsel.

 

Oppmøte og betaling / refusjon

Dersom deltakeren ikke har mulighet til å møte på en eller flere treninger, kan en dessverre ikke automatisk forvente å få tatt igjen dette på neste kursrunde.

Kursavgiften tilbakebetales ikke etter påbegynt kurs. Opplever deltaker utfordringer i forhold til kurset må dette tas opp umiddelbart med kursholder eller annen ansatt hos Innlandet Hundesenter og vi vil eventuelt tilby en alternativ løsning dersom det er mest hensiktsmessig. Det er deltakers ansvar å sørge for at en melder seg på kurs som passer for seg og hunden sin i forhold til forkunnskaper og behov. Vi hos Innlandet Hundesenter gir svært gjerne utfyllende informasjon om kursinnhold og krav til forkunnskaper før en melder seg på kurs.

Om du eller hunden blir rammet av sykdom i løpet av kurset kan du mot fremvisning av legeattest (eier) eller veterinærattest (hund), få ta igjen resterende kursdager på neste kurs.

Får tispen din løpetid i løpet av kurset ta kontakt med kursleder. Se mer om løpetid under generell informasjon nedenfor.

Ved innstilt kurs vil Innlandet Hundesenter tilbakeføre kursavgiften i sin helhet innen 3 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

Noen av våre kurs har økonomisk bindende påmelding* og faktura vil bli tilsendt på mail.

* På disse kursene er det ikke mulig å avbestille, og om du ikke møter, må du likevel betale for kurset. Plassen kan videreselges.

For hundetrenerutdannelsen gjelder egne betalingsvilkår.