Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom skole, kurs og utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid og praksis, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på forståelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og betyr at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet (videregående skole/gymnas).

(Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

I praksis betyr dette at du kan søke hundetrenerutdannelsen selv om du ikke har fullført videregående skole.

Dersom du ønsker å søke på grunnlag av realkompetanse (ikke fullført videregående skole/gymnas), kan du beskrive i søknadsskjema all erfaring du har med hund og hundehold og eventuell betalt eller ubetalt praksis og annet arbeid og kurs du har gjennomgått. Eksempler på dette kan for eksempel være:

  • Erfaring med egen hund
  • Erfaring med egen eller andres hund på hundekurs, utstillinger, trening o.l.
  • Erfaring med hundepass
  • Bøker du har lest om hund

Vi legger størst vekt på at du har en genuin interesse for å lære om hund og atferd og at du er opptatt av etisk hundehold og er motivert for å gjennomføre og fullføre hele utdannelsen.

Har du spørsmål vedrørende dette så ta gjerne kontakt med oss på mail: kontakt@innlandethundesenter eller telefon 99 04 28 03.

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no