Hundetrener- utdannelse

 

for deg som elsker hunder!

Åpner 1. mai 2019

Utdannelsen er modulbasert med avsluttende kursbevis for hver modul:

Modul 1: Grunnkurs hundens atferd og problemløsning (nettbasert) 
Modul 2: Hundetrenerutdannelse med grunnleggende kunnskap om atferd 
Modul 3: Hundetrener og atferdsrådgiver PRO

 

er dette for deg?

Hundetrenerutdannelse med fokus på atferd, hundens språk og problemløsning

Utdannelsen er en av Norges mest omfattende om hund og atferd, der du får lære av norske og internasjonale forelesere med svært god ekspertise på sine spesialfelt. Undervisningen er basert på oppdatert vitenskap og forskning.

Dette er en utdannelse for deg som:

N

ønsker omfattende og solid kunnskap om hunden språk, atferd, problemløsning og trening av hund

 

N

vil lære av anerkjente hundetrenere, forskere og forfattere

 

N

vil være en del av et nasjonalt og internasjonalt miljø og nettverk

 

N

er opptatt av etisk hundehold og positive treningsmetoder

 

Hvorfor du bør velge denne utdannelsen…

 

Du blir en godt kvalifisert hundetrener innen atferd og problemløsning.

Du vil få mye praksis og individuell oppfølging av lærere som ønsker å hjelpe deg ut i yrkesrelatert jobb.

Du vil opparbeide deg økt selvtillit og mestringsevne på hyggelige og lærerike samlinger.

Godt kvalifiserte norske og internasjonale forelesere.

Du får et kvalitetssikret kursopplegg laget av pedagoger.

En svært omfattende og lærerik utdannelse

Modul 1: Grunnkurs atferd og problemløsning

 

Modul 1: Grunnkurs atferd og problemløsning

Nettbasert

Denne modulen kan du ta når som helst og består av 5 enkeltstående nettkurs med avsluttende quiz på nett.

Klikk på det aktuelle kurset for mer informasjon om innhold og litteraturliste:

Kurs 1: Hundens naturlige instinkter og behov (kr 2500)
Kurs 2: Hundens språk (kr 2500)
Kurs 3: Hundens liv og utvikling (kr 1250)
Kurs 4: Hundetrening (kr 1250)
Kurs 5: Atferd og problemløsning (kr 2900)

Til sammen utgjør disse kursene modul 1 i hundetrenerutdannelsen og når du har gjennomført alle og bestått testene vil du få tildelt kursbeviset: Grunnkurs atferd og problemløsning av Utdanningssenter for hundetrenere, og du har mulighet til å starte modul 2.

Ved påmelding får du umiddelbar tilgang til nettkurset som består av flere forelesninger du kan se hvor, og når du selv ønsker.

Du får tilgang til en lukket Facebookgruppe der det er ukentlige spørretimer med lærerne hver uke bortsett fra helligdager.

Du får tilgang til både nettkurset og Facebookgruppen i 1 helt år.

Arbeidsmengden er estimert til totalt 4 – 6 uker pr modul dersom du setter av 1 time daglig til skolearbeid.

Lærere: 
Lisbeth Borg de Waard
Stina Fure

 

modul 2: Hundetrenerutdannelse med grunnleggende kunnskap om atferd

Modul 2: Hundetrenerutdannelse med grunnleggende kunnskap om atferd.

Velg mellom 2 steder: Skedsmo eller Bodø.

Forkunnskaper: bestått alle 5 nettkursene i modul 1.

Inntakskrav:
– over 18 år
– ha egen hund, eller tilgang til hund å trene på og  mellom samlingene

Lærere:
Lisbeth Borg de Waard
Stina Fure
Johnas Christensen
Carina Josefine T. Iversen
Gjesteforeleser: Turid Rugaas

Modulen starter 1 gang hvert år (januar) går over 6 måneder. Den består av 3 workshops à 4 dager. Du velger om du vil delta på samlingene på vår avdeling på Skedsmo i Akershus, eller i Bodø.

I tillegg er det nettundervisning mellom samlingene med norske og internasjonale forelesere.

Emner og praksis på workshop-samlingene:
– pedagogikk og veiledning
– observasjonsteknikk og hundens språk
– praksis i å holde kurs
– praksis veiledning og atferdskonsultasjoner

Hjemmearbeid:
– innsending av rapporter fra 10 atferdsrådgivninger
– praktisk trening av egen hund

Hver workshop inneholder teori på nett i forkant og en multiple choice test i etterkant.

Worskhop 1: Atferdsrådgivining (januar 2020 – dato kommer!)
Praktisk trening med å holde atferdsrådgivning og veiledning av hundeeiere.
4 dager (torsdag, fredag, lørdag og søndag)

Workshop 2: Praktisk trening med hund (mars/april 2020 – dato kommer!)
Praktisk trening med egen hund med innlæring av øvelser og legge opp og holde kurs.
4 dager (torsdag, fredag, lørdag + søndag)

Workshop 3: Praktisk trening og observasjonsteknikk med hund (juni 2020 – dato kommer!)
Passeringstrening, sosiale turer og mentale aktiviteter. 
4 dager (torsdag, fredag, lørdag og søndag)

Pris: 21 100,- (inkl. depositum 4000)

Delbetaling mulig:
2850,- pr md i 6 md*

*Delbetalingsgebyr kr 150 pr delbetaling kommer i tillegg.

Begrenset antall plasser!

Skedsmo: 28
Bodø: 22

 

modul 3: Hundetrener og atferdsrådgiver PRO

Modul 3: Hundetrener og atferdsrådgiver PRO

Workshop-samlinger Skedsmo, Akershus og nettundervisning.

Dette er for deg som virkelig ønsker å utnytte potensiale ditt og starte eget foretak og jobbe profesjonelt med hund!

Inkludert i prisen er 3 måneders business-coaching for å hjelpe deg å starte opp og komme i gang med eget foretak umiddelbart etter endt utdannelse.

Du får også muligheten til å søke om franchise – og være Innlandet Hundesenters samarbeidspartner og drive din egen avdeling.*

Forkunnskaper og inntakskrav:
– gjennomført og bestått modul 1 og 2
– over 18 år
– ha egen hund, eller tilgang til hund å trene på og mellom samlingene

 Modulen består av en innledende 6-dagers samling på Skedsmo 25. – 30. juli 2020 og to 4-dagers samlinger (høst 2020 -dato for disse kommer snart!)

Du får:
– mer kunnskap om atferd med den kjente britiske veterinæren Amber Batson
– mer kunnskap om hundens språk og observasjonsteknikk med Turid Rugaas
– kunnskap om anatomi, massasje og bevegelsesapparatet med den britiske 
  myoterapi-massøren Luisa Greig og belgiske fysioterapeauten Els Vidts
– kunnskap om helse av veterinær og praktisk førstehjelp på hund
– mer praktisk trening med hund og i å holde kurs
– mer praktisk trening i å holde atferdsrådgivning

Hjemmearbeid:
– innsending av rapporter fra 10 atferdsrådgivninger
– praktisk trening av egen hund 

*Etter endt utdanning har du mulighet til å søke jobb som instruktør eller franschisetaker hos Innlandet Hundesenter. De elevene som blir valgt ut på grunnlag av søknad og opptak vil få tilbud om et eget opplæringsprogram for å bli instruktør hos oss eller drive sin egen avdeling. Vi gjør oppmerksom på at opptak til utdannelsen ikke automatisk gir disse mulighetene. Egen søknad vil bli lagt ut mot slutten av utdannelsen.

Pris: 21 100,- (inkl. depositum 4000)

Delbetaling mulig:
2850,- pr md i 6 md*

*Delbetalingsgebyr kr 150 pr delbetaling kommer i tillegg.

Begrenset antall plasser!

Skedsmo: 30

Hvordan er utdannelsen lagt opp?

Utdannelsen er modulbasert, og du velger selv om du vil ta 1, 2 eller alle 3 modulene. Alle modulene har avsluttende diploma.

Modul 1 er nettbasert og du kan starte når som helst og ta kursene i modulen i den rekkefølgen du ønsker. Alle 5 kursene gir enkeltvis kursbevis og etter alle kursene vil du motta diploma: Grunnkurs i atferd og problemløsning fra Utdanningssenter for hundetrenere. 

For å gå videre til modul 2 må du ha bestått alle nettkursene i modul 1.

Modul 2 er både nettbasert og med stedsbasert undervisning. Du velger selv om du ønsker å møte på vår avdeling på Skedsmo i Akershus eller i Bodø.

Det er til sammen 3 workshops, hver på 4 dager (torsdag – søndag).

Oppstart 1 gang i året (januar).
Maks. antall plasser:
Skedsmo: 25
Bodø: 20

Bestått modul 2 gir deg diploma: Hundetrener med grunnleggende kunnskap om atferd.

Modul 3 er også både nettbasert og stedsbasert. Undervisning kun på vår avdeling på Skedsmo i Akershus.

Oppstart 2 gang i året (juli).
Maks. antall plasser: 25

I denne modulen er det en innledende 6-dagers workshop i juli i tillegg til to 4-dagers workshops (september og november).

Denne modulen er for deg som virkelig ønsker å satse på en profesjonell karriere innen hundetrening og atferd og inkluderer 3 måneders business coaching etter endt utdannelse og mulighet for å søke om å bli franchisetaker og drive din egen avdeling.

Bestått modul 3 gir deg diploma: Hundetrener og atferdsrådgiver PRO fra Utdanningssenter for hundetrenere.

 

Hundetrenerskolen

Internasjonalt miljø og studietur til utlandet

Annethvert år besøker elevene på Innlandet Hundesenters utdannelse i Estland og Norge hverandre. Du får mulighet til å være med på studietur til Tallinn og møte andre hundetrenere, lære hvordan hundehold og kurs gjøres der og knytte kontakter og dele erfaringer.

Studietur 2020: Tallinn.

IDTS Tallinn

Inntakskrav
 • Minimum alder 18 år
 • Du må ha hund, eller ha tilgang på en hund du kan trene gjennom hele utdannelsen
 • Vi ønsker oss godt motiverte deltakere som har svært stor interesse for hund, trening, atferd og problemløsning og som ønsker å jobbe med dette i fremtiden.
 • Vårt mål er at våre elever etter endt utdannelse skal kunne arbeide i et hunderelatert yrke – som ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg mot målet!
 • Utdannelsen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av tid til skolearbeid hver uke.  
Emner og forelesere
 • Innføring i etologi
 • Hundens språk og atferd
 • Helse og anatomi
 • Atferd og problemløsning
 • Hundetrening og instruksjon
 • Observasjonsteknikk
 • Rasekunnskap
 • Pedagogikk og læringspsykologi
 • Dyrevelferd
 • Veiledningingsmetodikk og rapportskriving
 • Hundetreneryrket – Gründervirksomhet
 • Praktiske øvinger og trening

 

Forelesere

Du får praktisk og teoretisk undervisning av norske og internasjonalt anerkjente fagfolk innen atferd og hundetrening:
– Turid Rugaas, Norge
– Amber Batson, England
– Prof. Marc Bekoff (nettundervisning), USA
– Els Vidts, Belgia
– Luisa Greig, England

Vi har 4 faste lærere som vil følge deg og veilede deg gjennom hele utdannelsen:
Lisbeth Borg de Waard
Stina Fure
Johnas Christensen
Carina Josefine T. Iversen

 

Hundetrenerutdannelse

Undervisningssteder: Skedsmo og Bodø

Modul 1 er kun nettbasert.
Modul2: velg mellom undervisningssted Skedsmo eller Bodø
Modul 3: undervisningssted Skedsmo

Oppfølging og videreutdanning

4 faste lærere vil følge og veilede deg gjennom hele utdannelsen. Vårt mål er å hjelpe deg ut i arbeid i hunderelaterte yrker etter endt utdannelse.

Vi tilbyr mulighet til å starte eget foretak gjennom franchise med Innlandet Hundesenter.

Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS tilbyr årlig flere eksterne kurs i våre lokaler på Skedsmo. Mange av disse kursene er spesielt rettet mot de som har avsluttet hundetrenerutdannelsen, og ønsker mer kursing i ulike emner om atferd og trening av hund.

 

konsultasjontest

Diploma og kursbevis

Utdannelsen er modulbasert med avsluttende kursbevis etter hver modul. Du velger selv hvor mange moduler du ønsker å ta.

Modul 1: Grunnkurs hundens atferd og problemløsning (nettbasert)
Modul 2: Hundetrenerutdannelse med grunnleggende atferdskunnskap
Modul 3: Hundetrener og atferdsrådgiver PRO

Alle diploma og kursbevis utstedes av Innlandet Hundesenter/Utdanningssenter for Hundetrenere AS.

Fullfører du alle 3 modulene har du mulighet for å søke opplæringsprogrammet til instruktør eller franchisetaker for Innlandet Hundesenter.

Diploma hundetrenerutdannelse

Søknadsfrister

Modul 1 er nettbasert og du kan starte når du vil. Du får tilgang til kursportalen og Facebookgruppen der du får hjelp i 1 helt år.

For modul 2 og 3 er det løpende opptak og begrenset antall plasser.

Modul 2 starter hvert år i januar.
Modul 3 starter hvert år i juli.

 

Vi åpner for påmelding 1. mai 2019 (link kommer her)

 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 99 04 28 03 eller mail kontakt@innlandethundesenter.no

Før du melder deg på anbefaler vi at du leser gjennom all informasjon i
utdanningsplanen og reglementet på siden under:

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no