Hundetrener- utdannelse

for deg som drømmer om
å jobbe med hund

Bodø start 19. januar 2019: 2 ledige plasser

er dette for deg?

Hundetrenerutdannelse med fokus på atferd, hundens språk og problemløsning

Utdannelsen er en av Norges mest omfattende om hund og atferd, der du får lære av norske og internasjonale forelesere med svært god ekspertise på sine spesialfelt. Undervisningen er basert på oppdatert vitenskap og forskning.

Dette er en utdannelse for deg som:

N

ønsker omfattende og solid kunnskap om hunden språk, atferd, problemløsning og trening av hund

 

N

vil lære av anerkjente hundetrenere, forskere og forfattere

 

N

vil være en del av et nasjonalt og internasjonalt miljø og nettverk

 

N

er opptatt av etisk hundehold og positive treningsmetoder

 

Hvorfor du bør velge denne utdannelsen…

 

Du blir en godt kvalifisert hundetrener innen atferd og problemløsning.

Du vil få mye praksis og individuell oppfølging av lærere som ønsker å hjelpe deg ut i yrkesrelatert jobb.

Du vil opparbeide deg økt selvtillit og mestringsevne på hyggelige og lærerike samlinger.

Godt kvalifiserte nasjonale og internasjonale forelesere.

Du får et kvalitetssikret kursopplegg laget av pedagoger.

En svært omfattende og lærerik utdannelse

Arbeidsmengde

Arbeidsmengden inkludert undervisning og pauser på samlingene, nettsamlinger, obligatorisk hjemmearbeid og eksamen er 600 timer.

Samlinger:                                                    210 timer
Forelesninger på nett:                                   30 timer
Obligatorisk hjemmearbeid inkl. lesing:    360 timer

Utdannelsen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av gjennomsnittlig 5 timer i uken til egenarbeid.

Hundetrenerskolen

Internasjonalt miljø og studietur til utlandet

Annethvert år besøker elevene på Innlandet Hundesenters utdannelse i Estland og Norge hverandre. Du får mulighet til å være med på studietur til Tallinn og møte andre hundetrenere, lære hvordan hundehold og kurs gjøres der og knytte kontakter og dele erfaringer.

Studietur 2020: Tallinn.

IDTS Tallinn

Velg mellom 3 undervisningssteder

Skedsmo (Lillestrøm – hverdager) start 3. september 2018
Skedsmo (Lillestrøm) start 24. november 2018
Rudshøgda (Hedmark) start 1. desember 2018
Bodø start 19. januar 2019

Inntakskrav
 • Minimum alder 19 år.
 • Fullført videregående skole eller på grunnlag av realkompetanse.
 • Du må ha hund, eller vise til at du har en hund du kan trene gjennom hele utdannelsen.
 • Vurderingsgrunnlaget er din motivasjon å jobbe med hund, i tillegg til enten studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Vi ønsker oss godt motiverte deltakere som har svært stor interesse for hund, trening, atferd og problemløsning og som ønsker å jobbe med dette i fremtiden.Vårt mål er at våre elever etter endt utdannelse skal kunne arbeide i et hunderelatert yrke – som ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg mot målet!Arbeidsmengden inkludert undervisning og pauser på samlingene, nettsamlinger, obligatorisk hjemmearbeid og eksamen er 600 timer.Samlinger:                                                    210 timer
  Forelesninger på nett:                                   30 timer
  Obligatorisk hjemmearbeid inkl. lesing:    360 timerUtdannelsen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av gjennomsnittlig 5 timer i uken til egenarbeid.Etter endt utdanning har du mulighet til å søke jobb som instruktør eller franschisetaker hos Innlandet Hundesenter. De elevene som blir valgt ut på grunnlag av søknad og opptak vil få tilbud om et eget opplæringsprogram for å bli instruktør hos oss eller drive sin egen avdeling.Vi gjør oppmerksom på at opptak til utdannelsen ikke automatisk gir disse mulighetene. Egen søknad vil bli lagt ut mot slutten av utdannelsen.
Emner
 • Innføring i etologi
 • Hundens språk og atferd
 • Helse og anatomi
 • Atferd og problemløsning
 • Hundetrening og instruksjon
 • Observasjonsteknikk
 • Rasekunnskap
 • Pedagogikk og læringspsykologi
 • Dyrevelferd
 • Veiledningingsmetodikk og rapportskriving
 • Hundetreneryrket – Gründervirksomhet
 • Praktiske øvinger og trening

Hundetrenerutdannelse

Annet

Hos oss er hunden velkommen på samlingene.

Mye praktisk trening med hund og mennesker (veiledning og atferdskonsultasjoner).

Etter endt utdanning har du mulighet for å søke opplæringsprogrammet til instruktør eller franschisetaker for Innlandet Hundesenter.

Verdenskjente forelesere

Du praktisk og teoretisk undervisning av norske og internasjonale fagfolk og noen av verdens mest kjente personer innenfor hund, atferd og forskning og litteratur.

Vi har 3 faste lærere som vil følge deg og veilede deg gjennom hele utdannelsen og hele 14 eksterne forelesere og gjesteforelesere.

Oppfølging

3 faste lærere vil følge og veilede deg gjennom hele utdannelsen. Vårt mål er å hjelpe deg ut i arbeid i hunderelaterte yrker etter endt utdannelse.

Vi tilbyr mulighet til å starte eget foretak gjennom franschise med Innlandet Hundesenter.

konsultasjontest

Velg mellom 2 utdanningsløp

Samlingsbasert
15 helgesamlinger (lørdag + søndag) i løpet av ca. 1,5 år

Dagtid (kun på Skedsmo)
2 dager i uken (mandag og onsdag kl. 10.00 – 15.00) 12 uker høstsemester + 12 uker vårsemester

Er du usikker på hvilket som passer for deg? Ta kontakt med oss for en prat til kontakt@innlandethundesenter.no eller på telefon 99 04 28 03.

Diploma

Utdannelsen fører til Diploma: Hundetrener med fokus på atferd og problemløsning fra Innlandet Hundesenter.

Etter endt utdanning har du mulighet for å søke opplæringsprogrammet til instruktør eller franschisetaker for Innlandet Hundesenter.

Diploma hundetrenerutdannelse

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om inntakskrav eller andre ting så ta gjerne kontakt med oss på telefon 99 04 28 03 eller mail kontakt@innlandethundesenter.no

Vil du snakke med noen som har gått eller går hos oss? Send oss en mail til kontakt@innlandethundesenter.no så videreformidler vi kontakt til elever som kan si mer om sin egen opplevelse og erfaring fra utdannelsen.

Søknadsfrister

Det er løpende opptak og begrenset antall plasser på hver avdeling. Det betyr at det kan bli fullt før søknadsfristen. Det vil da være mulig å stå på venteliste.

OBS!
Vi er stolte over at en av verdens aller fremste forskere på dyr/hund og atferd, Professor Marc bekoff vil holde en eksklusiv nettforedrag for våre elever! Dersom du søker og blir tatt opp innen 3. oktober vil du som blir med på neste kull også få muligheten til å være med på denne unike nettundervisningen!

 

 

Info om Hundetrenerutdannelsen dagtid/hverdager Skedsmo

Dette er et tilbud til deg som ønsker et annet løp i utdanningen og som har muligheter til å gå på dagtid på hverdager.

Utdanningsløpet er som følger:

Skole hver mandag og onsdag kl. 11.00 – 15.30 (inkl. tid til lunsj og pauser).

Skolen går over 1 år: 12 uker i høstsemesteret og 12 uker i vårsemesteret.

Skolestart 2019: 9. september.

Vi følger skoleplanen og har høstferie uke 40 og vinterferie uke 8.

Du har anledning til å ha med deg hunden på alle samlingene. På mandagene vil det være mest praktisk trening med hund og på onsdagene vil det være mest teori.

Det er 3 faste lærere som hver har sine dager:

Lisbeth Borg de Waard
Hilde Eidal Myhre
Stina Fure

I tillegg får vi forelesninger med:

Veterinær Kathrine Handal
Jonas Christensen

Det er litt flere undervisningstimer på dette løpet (240), og det er ingen obligatoriske forelesninger på engelsk. Alle bøkene er på norsk eller svensk.

Du har også mulighet til å kostnadsfritt delta frivillig på de engelskspråklige webinarene vi holder i løpet av året.

Hvis du ønsker har du mulighet til å delta på fellessamlingene sammen med elevene som går helgebasert løp over 1,5 år. Her vil det være gjesteforelesere på engelsk.
Merk at disse samlingene ikke er obligatoriske, og det tilkommer en liten ekstra kostnad.

På dette utdanningsløpet legger vi vekt på:

 • Personlig tilrettelegging
 • Fleksibilitet i forhold til gjennomføring
 • Mer praksis og mindre skriftlig hjemmearbeid
 • Ingen obligatoriske forelesninger på engelsk
 • Ingen obligatoriske bøker å lese på engelsk
 • Tett oppfølging av faste lærere hver uke
 • Ekstra tid til samtaler og personlig oppfølging med lærerne
 • Skoleansvarlig vil sammen med eleven være i tett dialog med ev. behandler(e)

Vi ønsker å inspirere og motivere til videre arbeid med hund i hunderelaterte yrker etter endt utdannelse! Fokus er trivsel og mestringsfølelse.

Mange av våre elever har fått og får dekket utdanningen gjennom NAV. Dette tilbudet på dagtid, hverdager kan være et veldig godt alternativ til deg som ønsker et alternativ utdanningsløp med mer personlig tilrettelegging og som passer svært godt i en eventuell aktivitetsplan.

Max. antall plasser: 15

Opptakskriterier:

 • 19 år
 • Ha tilgang til hund å trene
 • Svært stor interesse for hund, hundehold og trening
 • Svært stor interesse for trening med positive metoder

Pris: 43.500

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss på mail til kontakt@innlandethundesenter.no eller telefon 99 04 28 03.

Søke hundetrenerutdannelsen

Før du søker må du lese gjennom all informasjon om søknadsprosessen, opptaksvilkår, samt annen, nyttig og relevant informasjon om hundetrenerutdannelsen.

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no