Hundetrener- utdannelse 

for deg som elsker hunder!

 KLIKK HER FOR PÅMELDINGSSKJEMA

  Oppstart høsten 2019.
  Velg mellom to skolesteder: Bodø eller Skedsmo/Lillestrøm.

 

 

 

er dette for deg?

Hundetrenerutdannelse med fokus på atferd, hundens språk og problemløsning

Utdannelsen vår er av Norges mest omfattende om hund og atferd, der du får lære av norske og internasjonale forelesere med svært god ekspertise på sine spesialfelt. Undervisningen er basert på oppdatert vitenskap og forskning.

Hvorfor bør du velge hundetrenerutdannelsen?

 

Fordi du vil lære mer og bli en godt kvalifisert hundetrener innen atferd og problemløsning.

Fordi du får mye praksis og individuell oppfølging av lærere som ønsker å hjelpe deg ut i yrkesrelatert jobb.

Fordi du er opptatt av etisk hundehold og oppdaterte positive treningsmetoder.

Fordi du vil få økt selvtillit og mestringsevne på lærerike samlinger.

Fordi du vil lære av godt kvalifiserte norske og internasjonale forelesere.

Fordi du vil ha et kvalitetssikret kursopplegg laget av pedagoger.

Utdannelse innen atferd, problemløsning og hundetrening

Hundetrenerutdannelse grunnleggende diplom Helger Skedsmo og Bodø

Diplom
Innføring i atferd, problemløsning, hundens språk og hundetrening

 

Bruk utdannelsen til: 

  • lær å trene egen og andres hunder
  • løse atferdsproblemer
  • få generell god kunnskap om atferd
  • bli god på praktisk trening
  • grunnlag for videre utdanning og yrkeskarriere innen hund

4 helgesamlinger høst + 4  helgesamlinger vår (lørdag og søndag kl. 10.00 – 16.00) + ca. 35 timer nettundervisning.

Tilbys på begge avdelinger: Skedsmo og Bodø.

Emner:
– hundens språk
– hva er positiv hundetrening
– dominans og lederskap
– beriket miljø
– valgfrihet og nysgjerrighet
– søvn
– hundens helse
– stress hos hunder
– aggresjon
– frykt, angst og fobier
– problemløsning årsaker og sammenheng
– desensitivisering og motbetinging
– forebygging av atferdsproblemer
– læringsteori
– valpen, unghunden og seniorhunden
– miljøtrening og sosialisering
– rasekunnskap
– Mattilsynet og Dyrevelferdsloven
– observasjonsteknikker
– praktisk trening problemløsning
– praktisk trening hverdagsferdigheter

Alle samlingene har fokus på praktisk trening. Teori på nettundervisning.

Samlingenes innhold og tema:

Samling 1
Tema: hundens språk og observasjonsteknikker.
Praktisk trening med hund: observasjon av hundens dempende signaler, observasjonsteknikker, beriket miljø, sosial tur, mental aktivisering, ro-trening, kontaktlyd, avstand og passering.

Samling 2
Tema: praktisk problemløsning m/caser, rasekunnskap.
Praktisk trening med hund: praktisk observasjon, sosial tur/passeringstrening, mental aktivisering, ro-trening, kontaktlyd.

Samling 3
Tema: veiledningsteknikk, rapportskriving, spørreskjema og praktisk problemløsning m/hverandres hunder og caser.
Praktisk trening med hund: tilrettelegging av trening og øvelser for hunder med atferdsproblemer, praktisk observasjon, miljøtrening, ro-trening, oppmerksomhetstrening/kontaktlyd.

Samling 4
Tema: praktisk problemløsning m/hverandres hunder og caser.
Praktisk trening med hund: sosiale ferdigheter, miljøtrening og praktisk tilrettelegging av trening for hunder med problematferd. Innlæring av hverdagsferdigheter som innkalling, slipp-kommando, stopp, gå pent i bånd og passering.

Samling 5
Tema: praktisk problemløsning m/ukjente hunder.
Ingen praktisk trening med egen hunder på denne samlingen.

Samling 6
Tema: praktisk trening og instruksjon med egen og hverandres hunder.
Ulike innlæringsmetoder av hverdagsferdigheter og planlegging og tilrettelegging av trening med avstand for hunder med atferdsproblemer.

Samling 7
Tema: praktisk trening og instruksjon med egen og hverandres hunder.
Finne riktig innlæringsmetoder for den enkelte hund og eier, tilrettelegging av trening, oppbygging av øvelser, evaluering av trening.

Samling 8
Tema: praktisk trening og instruksjon med egen og hverandres hunder.
Hverdagsferdigheter, triks, problemløsnings-trening, evaluering av trening. Øvelser etter eget ønske.

 

Avsluttende prøve:
– innlevering av 1 rapport fra atferdskonsultasjon
– innsending av filmet treningsoppgave med egen hund

Obligatorisk litteratur som leses i løpet av skoleåret:
– På talefot med hunden, Turid Rugaas
– Dominans og lederskap, Barry Eaton
– Stress, angst og aggresjon, Anders Hallgren
– Dyrenes følelsesliv, Marc Bekoff
– Hva gjør jeg når hunden drar i båndet, Turid Rugaas
– Bjeffing – språket som høres, Turid Rugaas
– Nycklen til lycka, Anders Hallgren
– Lykkelige lydige hunder, Anders Hallgren
– Kulturkollisjonen mellom hund og menneske, Jean Donaldson
– Dyrevelferdsloven
– Div. kompendium i forbindelse med undervisningen

 

Hundetrenerutdannelse PRO - for deg som vil jobbe med hund

For deg som ønsker å jobbe med hund kan du bygge på den grunnleggende utdannelsen ved å ta ett eller flere av våre fordypningskurs som settes opp hver høst. 

Fordypningskursene går over 2 dager (lørdag og søndag) eller 4 dager (torsdag – søndag) i tillegg til nettundervisning og en avsluttende prøve. Etter hvert bestått kurs får du diploma, og tar du alle fordypningskursene får du et avsluttende HUNDETRENER PRO DIPLOMA.

Høst 2020:

Fordypning i atferd og problemløsning 3. – 6. september
4 dager: torsdag – søndag
Med den internasjonalt anerkjente atferdseksperten og veterinær Dr. Amber Batson fra England.

Fordypning i muskelterapi og fysiologi: sammenheng mellom smerte og atferd
4 dager: torsdag – søndag
Els Vidts, Belgia: hundetrener, atferdsrådgiver og fysioterapeut
Luisa Greig, England: Galen myotherapist

Fordypning instruktør I: valp og unghund
4 dager: torsdag – søndag
Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere kurs.
Lisbeth Borg de Waard: kursansvarlig
Stina Fure: praktisk trening og planlegging
Johnas Christensen: pedagogikk, didaktikk og veiledning
Christina Pettersen: praktisk trening og planlegging
Winkie Spiers: nettundervisning

Fordypning instruktør II: passeringskurs og problemløsningskurs
4 dager: torsdag – søndag
Hvordand planlegge, gjennomføre og evaluere kurs.
Lisbeth Borg de Waard: kursansvarlig
Stina Fure: praktisk trening og planlegging
Johnas Christensen: pedagogikk, didaktikk og veiledning
Christina Pettersen: praktisk trening og planlegging

Fordypning: førstehjelp for hund
2 dager: lørdag og søndag
Kursanvarlig: Johnas Christensen

Nettbasert kurs: Hvordan starte og drive eget firma
Kursansvarlig: Lisbeth Borg de Waard, innehaver og gründer av Innlandet Hundesenter,
Utdanningssenter for hundetrenere AS, International Dog Trainer School og Dyrekompaniet.
Innhold:
– hvordan registrere og starte eget firma
– planlegging, gjennomføring og drift
– markedsføring
– budsjett og økonomi

Valgfritt:
1-til-1 mentoring fra du registrerer eget firma og 3 eller 6 md oppfølging av drift

Franchisetakerkurs
2 dager: lørdag og søndag
Innlandet Hundesenter tilbyr mulighet for å drive din egen avdeling.
Grunnlag for søknad om dette er fullført grunnleggende diploma og 
alle 4-dagers fordypningskurs.

 

Hvem kan melde seg på?

Skolen er åpen for alle med en stor interesse for hund, atferd, problemløsning og hundetrening og du må:

– være over 18 år
– ha egen hund, eller tilgang til hund å trene 

Det er viktig at du er motivert og har tid til å delta på samlingene og gjøre hjemmearbeid. Utdannelsen har en høy grad av selvstudium og deltakerne må være forberedt på å sette av 3 – 5 timer til lesing og hjemmearbeid hver uke. 

Vårt mål er å spre kunnskap om hundens naturlige atferd, et godt hundehold og etisk hundetrening med grunnlag i den nyeste forskningen. Vi ønsker også at flest mulig vil arbeide heltid- eller deltid med hund for å hjelpe så mange hunder og hundeeiere som vi kan.

 

Oppfølging og videreutdanning

Innlandet Hundesenter og Utdanningssenter for hundetrenere AS tilbyr årlig flere eksterne kurs i våre lokaler på Skedsmo. Mange av disse kursene er spesielt rettet mot de som har avsluttet hundetrenerutdannelsen, og ønsker mer kursing i ulike emner om atferd og trening av hund.

 

konsultasjontest

Undervisningssteder: Skedsmo og Bodø

Grunnleggende diploma kan gjennomføres på begge våre undervisningssteder i Sør- og Nord-Norge: Skedsmo i Akershus og Bodø.

Fordypningskursene tilbys på Skedsmo i Akershus.

Hundetrenerutdannelse

Hvordan melder jeg meg på?

Fyll inn påmeldingsskjema til den utdannelsen du velger.

Påmeldingsskjema finner du i DISSE LINKENE:

PÅMELDING INNFØRING I ATFERD, PROBLEMLØSNING, HUNDENS SPRÅK OG HUNDETRENING BODØ

PÅMELDING INNFØRING I ATFERD, PROBLEMLØSNING, HUNDENS SPRÅK OG HUNDETRENING SKEDSMO

OBS! Det er ingen påmeldingfrist. Påmelding inntil fullt. 

Begrenset antall plasser

Hundetrenerutdannelsen grunnleggende diploma
Skedsmo: 25
Bodø: 25

Eventuelle restplasser legges ut 3 uker før skolestart.

Diploma og kursbevis

Alle diploma og kursbevis utstedes av Innlandet Hundesenter/Utdanningssenter for Hundetrenere AS.

Diploma hundetrenerutdannelse

Priser og betalingsvilkår

Hundetrenerutdannelsen grunnleggende diploma: 24 500,-

Fordypningskurs 4 dager: 8500,-

Fordypningskurs 2 dager: 4500,-

Nettkurs: Hvordan starte og drive eget firma i hundebransjen: 4000,-

1-til-1 personlig mentoring starte eget firma 3 md: 15 000,- (+ mva)

1-til 1 personlig mentoring starte eget firma 6 md: 30 000,- (+ mva)

Franschisetakerkurs: 1500,-

LES MER OM REGLEMENT OG BETALINGSVILKÅR I REGLEMENTET.

Betalingsvilkår for hundetrenerutdannelsene:
Kr. 2500 ikke refunderbar påmeldingsavgift. Du kan dele opp gjenstående skoleavgift i 2 eller 4 avdrag.

Les mer om delbetaling i reglementet.

NAV har innvilget støtte for utdanningen på individuelt grunnlag til de som allerede er mottaker av stønader eller under oppfølging hos NAV. Kontakt din veileder hos NAV for individuell forespørsel om økonomisk støtte.

Ingen søknadsfrist. Åpent for søknader inntil fullt. Eventuelle restplasser legges ut 3 uker før skolestart.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 99 04 28 03 eller mail kontakt@innlandethundesenter.no

Før du melder deg på anbefaler vi at du leser gjennom all informasjon i
utdanningsplanen og reglementet på siden under:

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no