Atferdskonsultasjon

Innlandet Hundesenter har spesialisert seg på atferd og problemløsning og tilbyr konsultasjoner og rådgivning til deg som opplever utfordringer med hunden, og privattimer til deg som ønsker praktisk instruksjon og trening.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat og eventuell timeavtale.

Atferdskonsultasjoner

Av og til kan hundeholdet by på utfordringer som vi ikke helt vet hvordan vi skal håndtere.

De aller, aller fleste problemene kan jobbes med. Noen ganger er løsningen enkel, og andre ganger mer komplisert. Ofte er problemene ganske komplekse. Felles for alle er at du må være forberedt på en egeninnsats og villig til og aktivt trene. Dette er en forutsetning for at ting skal kunne bli bedre.

En konsultasjon vil kunne hjelpe deg å finne årsaken til hvorfor problemene har oppstått og hvordan du bør trene for å eliminere eller minske problematferden. Dessverre finnes det sjeldent noen snarveier, og trening kan være til dels krevende. Resultatene avhenger av egeninnsatsen og ofte må hele husholdningen være involvert. Treningen innebærer ofte også endring av egne rutiner og atferd.

Slik foregår en konsultasjon:

Konsultasjonen har normalt en varighet på inntil 1,5 time. På møtet observeres hunden, og vi gjennomgår så detaljert som mulig hundens atferd, bakgrunn, daglige rutiner, ernæring og eventuell sykdomshistorie for å få et så helhetlig bilde som mulig. Er det flere i husstanden, er det bare fint om så mange som mulig kan være med på konsultasjonen. Involverer treningen praktise øvelser vil vi instruere deg skritt for skritt i disse.

Oppfølging
Etter møtet vil du få tilsendt en evaluering og forslag til treningsplan. I tillegg sender vi deg et trenings- og evalueringsskjema som vi ber deg fylle ut annenhver uke i inntil 8 uker slik at vi kan evaluere fremgangen og justere treningen.

Vi vil ta kontakt annenhver uke pr. telefon eller e-post for oppfølgingssamtaler og vurdering og hjelp med treningen. Totalt 4 ganger etter konsultasjonsmøte.

Dersom det er hensiktsmessig vil vi sette opp 1 eller flere oppfølgings møter med praktisk trening eller evaluering av hundens atferd.

NB! En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Vi anbefaler derfor en utredning hos veterinær om du har mistanke om dette.
Vi forbeholder oss retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeauter.

Pris: fra kr 1900,-

  • et møte med deg/dere og hunden i våre lokaler på Rudshøgda eller Skedsmo inntil 1,5 time
  • tilsendt utfyllende evaluering og treningsprogram på epost innen 2 virkedager dager etter møtet
  • inntil 4 oppfølgingsamtaler pr. telefon og/eller epost

Praktisk oppfølgingstime på Skedsmo eller Rudshøgda 60 min.: kr 600

Viktig
For at vi skal kunne hjelpe deg er det viktig at du er motivert til å trene og være innvolvert i oppfølgingen. Vi legger mye arbeid i å hjelpe deg og hunden din slik at dere får en bedre hverdag sammen.

Unntaksvis gjør vi hjemmebesøk dersom dette er mest hensiktsmessig for atferdsproblemet. Ta kontakt for egne priser for hjemmebesøk.

Send oss en e-post til kontakt@innlandethundesenter.no der du beskriver problemene så tar vi kontakt med et uforpliktende tilbud til hva slags treningsopplegg vi skal sette sammen for deg og hunden din.

 

Konsultasjon via telefon/e-post/Skype

Vi får ofte forespørsler om hjelp fra hundeeiere som bor så langt unna at reiseavstanden er for stor for personlig oppmøte.

Vi kan hjelpe med utfordringer via telefon, e-post eller Skype, der problemene er av en art som er forsvarlig for oss å veilede uten å møte hund og eier.

Avstandskonsultasjon inkluderer inntil 1 times samtale på telefon, chat eller Skype i tillegg til inntil 4 e-poster fra oss over en periode på inntil 8 uker. Vi ønsker også gjerne tilsendt film av hundens atferd.

Pris: 1200,-

Ta kontakt for å høre om dine utfordringer kan la seg gjøre å hjelpe via avstandskonsultasjon.

Eksempler på problemer kan være:

• Separasjonsangst
• Redsel og frykt
• Destruktiv atferd
• Ressursforsvar (mataggresjon)
• Alene hjemme-trening
• Aggresjon (hunder og mennesker)
• Hund og barn
• Bjeffing
• Problemer med flere hunder i flokk
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial