SØKNAD HUNDETRENERUTDANNELSEN

Kullene for 2017 – 19 er nå fulle og har startet opp.

Neste oppstart deltid: jan/feb 2019
Neste oppstart heltid: aug/sept 2018

Vi vil legge ut informasjon på våre hjemmesider og FB side når vi åpner for nye søknader.

Søknadsprosessen:

Vurderingsgrunnlaget er din motivasjon om å jobbe med hund, i tillegg til enten studiekompetanse eller realkompetanse.

OBS! Når du sender inn søknaden må du samme dag også sende kopi av vitnemål eller referansene du ønsker realkompetansevurdering av!

Søknaden blir ikke behandlet/vurdert uten at vi har mottatt kopi av ovennenvte. Har du spørsmål ang. realkompetanse ta kontakt med oss.

Opptak gjøres inntil alle plasser er fylt opp. Endelig søknadsfrist er 1. august.

Etter at du har søkt og fått bekreftet plass, vil du få en deltakerkontrakt, og faktura på påmeldingsavgiften kr 3500. Vær oppmerksom på at skriftlig bekreftet plass utløser betaling av påmeldingsavgiften.
I det kontrakten signeres er hele kursavgiften økonomisk bindende.

Fyll inn skjemaet under og send kopi av vitnemålet ditt fra videregående skole eller kopi av de kvalifikasjonene du ønsker at realkompetansen din skal vurdert.
Dette sendes på mail til: kontakt@innlandethundesenter.no og merk mailen med “Søknad”.

Opptaksvilkårene er:

– fullført videregående skole eller på grunnlag av realkompetanse
– minimum alder 19 år
– du må ha hund, eller vise til at du har en hund du kan trene gjennom
hele utdannelsen
– du må begrunne hvorfor du ønsker å gå denne utdannelsen og hvilke
planer og ønsker du har for å bruke utdannelsen og jobbe med hund
i fremtiden

Innlandet Hundesenter ønsker godt motiverte deltakere som har svært stor interesse for hund, trening, atferd og problemløsning og som ønsker å jobbe med dette i fremtiden.

Utdannelsen er relativt krevende med en god del hjemmearbeid og strenge regler for oppmøte på samlingene.

Vårt mål er at våre elever etter endt utdannelse skal kunne arbeide i et hunderelatert yrke – som ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg mot målet!

Etter endt utdanning har du mulighet til å søke jobb som instruktør eller franschisetaker hos Innlandet Hundesenter. De elevene som blir valgt ut vil få tilbud om et eget opplæringsprogram for å bli instruktør hos oss eller drive sin egen avdeling.
Vi gjør oppmerksom på at opptak til utdannelsen ikke automatisk gir disse mulighetene. Egen søknad vil bli lagt ut mot slutten av utdannelsen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på e-post: kontakt@innlandethundesenter.no eller telefon 99 04 28 03 til kursansvarlig.

Velg sted. *

Fornavn *
Fødselsdato *
Etternavn *
Epostadresse *
Mobilnummer *
Adresse gate/vei *
Sted *
Postnummer *
Hundens navn
Alder
Rase
Kjønn Hannhund Tispe


Fortell oss om din motivasjon til å starte hundetrenerutdanningen, hva du ønsker å bruke den til, og om ditt syn på hva etisk og positiv hundetrening innebærer. *

Fortell oss om din erfaring med å trene eller annen arbeidserfaring med hund (hvis noe) *

Se for deg at du holder et valpekurs og en av deltakerne oppfører seg ufint mot hunden sin (rykker i båndet, klyper i øret o.l.). Hvordan reagerer du og hva ville du gjort?

Opptak er på grunnlag av enten fullført videregående skole eller realkompetanse. Send oss kopi av vitnemålet ditt fra videregående skole eller de kvalifikasjonene du ønsker realkompetansevurdering på til mail: kontakt@innlandethundesenter.no. Har du egen hund på tidspunktet utdanningen starter? *  Ja Nei

Jeg bekrefter at jeg har lest, forstått og godkjent påmelding og betalingsinformasjonen som er linket til her. OBS! Jeg er inneforstått med at når jeg får skriftlig bekreftelse på kursplass, er jeg økonomisk forpliktet til å betale påmeldingsavgiften. Ved signering av kurskontrakten vil jeg forplikte meg til å betale hele kursavgiften.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial