Kursavgift, betaling, samlingsdatoer og praktisk informasjon

KURSAVGIFT OG BETALING

Viktig informasjon:

Vurderingsgrunnlaget er din motivasjon om å jobbe med hund, i tillegg til enten studiekompetanse/fagbrev eller realkompetanse.

OBS! Når du sender inn søknaden må du samme dag også sende kopi av vitnemål eller referansene du ønsker realkompetansevurdering av!

Søknaden blir ikke behandlet/vurdert uten at vi har mottatt kopi av ovennenvte. Har du spørsmål ang. realkompetanse ta kontakt med oss.

Opptak gjøres inntil alle plasser er fylt opp.

Etter at du har søkt og fått bekreftet plass, vil du få en deltakerkontrakt, og faktura på påmeldingsavgiften kr 3500. Vær oppmerksom på at skriftlig bekreftet plass utløser betaling av påmeldingsavgiften.
I det kontrakten signeres er hele kursavgiften økonomisk bindende.

Kursavgift skoleår 2017-19: kr 37 500.

Kursavgiften forfaller 3 uker før skolestart. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser kurset.

Inkludert i kursavgiften er: all stedsbasert og nettundervisning, IT support for Moodle læringsplattform, kompendium fra faglærere, samt undervisningsopplegg på (frivillig) studietur til Tallinn.

Litteratur og annet undervisningsmateriell samt kost, losji og transport er ikke inkludert i kursavgiften.

Det er mulig med inntil fire delbetalinger i løpet av kursets varighet. Det tilkommer et gebyr på kr 150,- pr. delbetaling. Første delbetaling forfaller 3 uker før kursstart. De resterende delbetalingene forfaller:
2. delbetaling: januar 2018
3. delbetaling: juni 2018
4. delbetaling: oktober 2018

Dersom du ikke ønsker delbetaling må du gi beskjed om dette. Ved betaling av full kursavgift før kursstart tilkommer ikke ekstra gebyr.

Ved påmelding senere enn 3 uker før kursstart, forfaller påmeldingsavgift og resterende kursavgift (evt. 1. delbetaling) umiddelbart ved signert kontrakt.

Dersom deltakeren avbryter kurset – uavhengig av årsak – vil innbetalt kursavgift ikke bli refundert og deltakeren er fremdeles økonomisk ansvarlig for å betale resterende kursavgift dersom denne ikke er betalt i sin helhet.

Dersom deltakeren avbryter kurset etter start grunnet sykdom eller annen tungtveiende grunn, må dette dokumenteres av lege. Resterende kursavgift vil da ikke bli innkrevd.

Ved innstilt kurs vil deltakeren få tilbakebetalt kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften i sin helhet innen 5 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

 

AVMELDING FØR KURSSTART

Dersom deltakeren blir for hindret fra å starte på kurset, må deltakeren gi beskjed til skolen så snart som mulig.

Registreringsavgiften refunderes ikke.

NB! Avmelding må skje skriftlig og innen 5 uker før kursstart. Avmeldingen er ikke gyldig før du får skriftlig bekreftelse på mottatt avmelding. Dersom skriftlig avmelding ikke er gitt, vil deltakeren bli fakturert 1. delbetaling kr 8500.

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av påmeldingsavgift og kursavgift, skal deltakeren betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt.
Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

 

Obligatorisk oppmøte – viktig informasjon:

For å få godkjent kurset må du være tilstede ved minimum 80 % av undervisningen.

 

Kursbevis:

Godkjent kursbevis gis deltakere som har fullført og bestått obligatorisk hjemmearbeid og eksamen og lest obligatorisk litteratur og som ikke har mer enn 20 % gyldig fravær.

 

NAV støtte
Flere av våre elever har fått utdannelsen dekket av NAV. Dersom dette er aktuelt for deg, må Innlandet Hundesenter få en skriftlig bekreftelse fra NAV etter gjeldene påmeldingsvilkår som står beskrevet over.

Samlingsdatoer Lillestrøm – Akershus:

9.- 10. september 2017
14. – 15. oktober 2017
18. – 19. november 2017 (fellessamling)
30. november: nettundervisning 3 timer kveld
7. desember: nettundervisning 3 timer kveld
6. – 7. januar 2018
10. – 11. februar 2018
17. – 18. mars 2018(fellessamling)
21. – 22. april 2018
26. – 27. mai 2018
23. – 24. juni 2018 (fellessamling)
9. august: nettundervisning 3 timer kveld
16. august: nettundervisning 3 timer kveld
1. – 2. september 2018
6. – 7. oktober 2018
10. – 11. november 2018 (fellessamling)
8. – 9. desember 2018
10. januar 2019: nettundervisning 3 timer kveld
17. januar 2019: nettundervisning 3 timer kveld
2. – 3. februar 2019
2. – 3. mars 2019 Eksamen

Samlingsdatoer Rudshøgda – Hedmark:

23. – 24. september 2017
21. – 22. oktober 2017
18. – 19. november 2017 (fellessamling på Lillestrøm)
30. november 2017: nettundervisning 3 timer kveld
7. desember 2018: nettundervisning 3 timer kveld
13. – 14. januar 2018
17. – 18. februar 2018
17. – 18. mars 2018 (fellessamling på Lillestrøm)
28. – 29. april 2018
2. – 3. juni 2018
23. – 24. juni 2018 (fellessamling på Lillestrøm)
9. august 2018: nettundervisning 3 timer kveld
16. august 2018: nettundervisning 3 timer kveld
8. – 9. september 2018
13. – 14. oktober 2018
10. – 11. november 2018 (fellessamling på Lillestrøm)
15. – 16. desember 2018
10. januar 2019: nettundervisning 3 timer kveld
17. januar 2019: nettundervisning 3 timer kveld
9. – 10. februar 2019
9. – 10. mars 2019 Eksamen

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial