Atferd og problemløsning kveldskurs

Dette er kurset for deg som er over gjennomsnittet interessert i hunder!

Kveldskurset og passer for deg som vil lære mer om hund for egen del, er oppdretter, eller som jobber i hunderelaterte yrker (hundepass/hundebarnehage, dyrepleier, veterinær, instruktør o.l.).

Det kreves ingen forkunnskaper og kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om:

– hundens språk (dempende og avstandsøkende signaler)
– stress, usikkerhet og redsel og hvordan vi kan hjelpe hunden
– hundens behov for mental aktivisering og hvordan vi kan gi den det
– ulike typer aggresjon og hvordan vi jobber med disse utfordringene
– en innføring i hundens historie og hvordan hunder lærer
– praktisk trening og observasjon av hund

Vi bruker motbetinging og gradvis tilnærming som arbeidsverktøy og metodene er kun basert på positiv innlæring, godt forankret i ny forskning om hund og hundens atferd.

Kurset går over 6 kvelder à 3 timer annenhver uke.

Kursbevis blir gitt alle som gjennomfører med min. 90 % oppmøte, har lest obligatorisk litteratur og gjennomført observasjonsoppgaver som hjemmearbeid.

Pris: 3900,-

Kurset inneholder en god del teori, men også en del praksis med hund; observasjonsteknikk, gå pent i bånd trening o.a. etter ønske fra deltakerne.

Det vil bli gitt noe hjemmearbeide (hovedsakelig observasjonsøvelser på egen hund) mellom kurskveldene og obligatorisk lesning er:

Rugaas, Turid (2012). På talefot med hunden. Canis
og
Lowry, Rosie, Hundens tause språk. Huldra Forlag

Kursene har begrenset antall plasser.

Lillestrøm høst 2017 datoer (tirsdager):
12. september
26. september
10. oktober
24. oktober
7. november
21. november
Tidspunkt: 18.00 – 21.00

OBS! Dette kurset har bindende økonomisk påmelding.

Påmeldingsskjema

Teori:

– Hundens språk
– Naturlig atferd
– Hundens historie
– Læringsteori
– Mental helse
– Usikkerhet, frykt og redsel
– Aggresjon
– Stress

Praktisk trening:

– Praktisk observasjon
– Mental aktivisering
– Beriket miljø
– Gå pent i bånd/passering
– Innlæringsmetoder
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial